Tekstvak: Doelstelling interim - management
Regelmatig komt het voor dat organisaties behoefte hebben aan tijdelijke invulling van financiŽle functies, enerzijds specifiek voor projecten en anderzijds ten behoeve van overbrugging naar een vaste functie.

Het betreft dan o.a. de volgende bedrijfsprocessen:
Financieel interim support tijdens reorganisatieprocessen
Opzetten c.q. uitbreiden van financiŽle administraties
Projectmanagement administratieve automatisering
Opzetten financiŽle rapportages
Verzorgen van jaarrekening en begrotingen
Tijdelijk vervanging financieel manager
FinanciŽle begeleiding c.q. ondersteuning tijdens projecten 

Binnen een relatief korte periode (van enkele maanden tot maximaal een jaar) wordt een organisatie ondersteund bij het opzetten dan wel verbeteren van genoemde processen. Doelstelling van AvO Financieel Management Support is dat na de interim periode de organisatie weer verder kan met het geen dat door de interim-manager is opgeleverd. Een (korte) inwerkperiode AvO

Interim

AvO

Financieel† Management† Support